top of page
logo%20bile%20napis_edited.png
path3892_.png

ZPRÁVA O ČINNOSTI SK KARATE ČESKÝ KRUMLOV Z. S. ZA ROK 2021

 

Zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti spolku.

 

Obsah 

1) Obecné informace o spolku

2) Hlavní a vedlejší činnost spolku

3) Struktura spolku a členská základna

4) Hospodaření spolku

5) Sportovní výsledky

 

1) Obecné informace

Název: SK Karate Český Krumlov z.s.

Sídlo: Dolní Třebonín 265, Dolní Třebonín 382 01

Místo výkonu činnosti: U Zelené ratolesti 245, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

IČ: 09211764

Právní forma: spolek

Spisová značka: L 8585, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

2) Hlavní a vedlejší činnost spolku 

SK Karate Český Krumlov z. s. má svou hlavní činnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období realizoval spolek v souladu s těmito stanovami veškerou hlavní činnost spolku, zejména:

  • provozoval sportovní činnost v rámci sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizoval a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. V měsíci červenci spolek pokračoval ve své činnosti letním soustředěním v rekreačním středisku Štědronín, a to ve třech na sebe navazujících turnusech,

  • usiloval o zpřístupnění karate zájemcům z řad veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže, kdy formou náboru v průběhu září 2021 spolek získal v rámci pořádání náboru nové členy ve věkové kategorii předškolních dětí, ml. a st. školních dětí. Základnu spolku tvoří sportovci, kteří se odloučili z jiného klubu karate, většina dětí pokračuje ve své činnosti, částečný odliv začínajících sportovců způsobila opatření spojená s pandemií covid-19,

  • provozoval a udržoval sportovní zařízení, které užívá jakožto nájemce od firmy Coop Jednota. V souvislosti se situací „covid-19“ byla pronajímatelem spolku poskytnuta částečná sleva z nájmu za měsíce únor - červen, kdy probíhaly on-line tréninky,

  • vedl své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování etiky karate, a pravidel „fair play“,

  • zajišťoval v oblasti karate a pohybových aktivit obecně vzdělávání svých členů, především formou tréninků, soustředění, seminářů, s ohledem na nouzový stav realizoval tréninky dětí a mládeže on-line formou,

  • připravoval závodníky na nominační turnaje ČSKe (NP, MČR), reprezentoval na uvedených turnajích město Český Krumlov a Jihočeský kraj

  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji společenského života, kultury, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. Závodníci se zúčastnili několika vystoupení v rámci propagace karate, a sportu obecně (Kroužkobraní Český Krumlov). Bohužel počet akcí pro veřejnost byl limitován vlivem pokračující pandemie covid-19.

 

Za účelem financování hlavní činnosti neprovozoval SK Karate Český Krumlov ve sledovaném období vedlejší činnost.

 

3) Struktura organizace a členská základna

Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor klubu. Statutárním orgánem je Naděžda Kočandrlová - předsedkyně. V období od založení spolku nedošlo k žádným změnám ve struktuře spolku ani ve složení statutárních orgánů.

Ve sledovaném období evidoval klub na jeho konci 112 členů v následující struktuře:

Děti do 15 let + mládež do 18 let:  110

Dospělí:                                                  2 (trenéři)

 

4) Hospodaření spolku

SK Karate Český Krumlov z. s. v průběhu posledního čtvrtletí roku 2021 financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků a jiných zdrojů, ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +/- 0 Kč. S ohledem na již poskytnuté dotace (NSA, Město Český Krumlov, Jihočeský kraj) již byly od měsíce května vypláceny mzdy trenérům a asistentům trenérů (ještě v r. 2020 tomu tak nebylo). Spolek nyní vykazuje dostatek finančních prostředků pro komplexní realizaci své činnosti v uplynulém i následujícím období.

 

5) Výsledky sportovní činnosti

Kid Cup a Liga talentů JČSKe 30. 5. 2021 – našich 18 (zejména ti nejmenší) závodníků vybojovalo celkem 26 medailí.

Národní pohár ČSKe - 1. kolo K. Vary 12.-13. 6. 2021 – žáci 18 medailí, dorost + junioři 6 medailí.

Liga Talentů JčSKe Netolice 20. 6. 2021– 16 závodníků, 16 medailí (9 zlatých, 5 stříbrných, 2 bronzové)

WKF K1 karate Youth League Poreč, Chorvatsko – jeden závodník pětičlenné výpravy vybojoval skvělé 3. místo: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-krumlovsti-karatiste-si-od-more-privezli-svetovou-medaili-20210707.html

Národní pohár ČSKe – 2. kolo Praha 18.-19.9. 2021 – žáci 16 medailí, dorost + junioři 7 medailí.

Krajská liga JčSKe – 1. kolo Horní Stropnice 2. 10. 2021 - našich 22 závodníků vybojovalo celkem 26 medailí.

Národní pohár ČSKe – 3. kolo H. Králové 9.-10. 10. 2021 – žáci 13 medailí, dorost + junioři 7 medailí.

Krajská liga JčSKe – 2. kolo Strakonice 24. 10. 2021 – 9 závodníků přivezlo 11 medailí.

Krajský přebor JčSKe – 7 závodníků, 6 medailí

Prestižní mezinárodní závod WKF Euro Grand Prix Plzeň 7. 11. 2021 – skvělé výsledky našich 13 závodníků s 5 medailemi (1x zlatá, 2x stříbrná, 2xbronzová)

Mistrovství ČR ČSKe 2021– celkové 3. místo mezi všemi kluby karate! – 8x zlato, 4x stříbro, 12x bronz. Při této akci Rada reprezentace ČSKe udělovala ocenění Sportovec roku 2021 (jedním se stal i závodník našeho klubu) a Trenér  roku 2021 (mezi vyhlášenými byla také hlavní trenérka SK Karate Český Krumlov N. Kočandrlová), více zde →

https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/krumlovsti-karatisti-privezli-z-mistrovstvi-spoustu-medaili-cenu-ma-i-trenerka-2.html

 

S ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti s nemocí covid-19 nebyly bohužel realizovány všechny plánované soutěže dle závodního kalendáře. I přesto si SK Karate Český Krumlov udržel v roce 2021 celkové třetí místo ze všech klubů v rámci soutěží olympijského karate pořádaných v ČR.

 

Výsledky ze závodů zveřejňujeme na našem webu i facebookovém profilu, přístupný z našich webových stránek: www.skkck.com

 

Sestavila:

Naděžda Kočandrlová, předsedkyně SK karate Český Krumlov

Dne 31. 01. 2022

bottom of page