top of page

st 02. 2.

|

245

Zkoušky technické vyspělosti

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Zkoušky technické vyspělosti
Zkoušky technické vyspělosti

Čas a místo

02. 2. 2022 15:40 – 19:30

245, U Zelené Ratolesti 245, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, Česko

O události

15:45 - 16:30 hod. zkoušky na bílý pás pro děti od 5 do 7 let včetně

17:00 - 17:45 hod. zkoušky na bílý pás pro děti od 8 let

18:15 - 18:45 hod. zkoušky na zelený a fialový pás

19:00 - 19:30 hod. zkoušky na hnědý pás

Platba za zkoušky 400,- Kč (fialové a hnědé pásy hradí 450,- Kč) obsahuje poplatek Jihočeskému svazu karate, Českému svazu karate, platbu zkušebnímu komisaři a pásek a hradí se hotově na recepci klubu.

Kdo nebude mít před zahájením zkoušek zaplaceno, nebude ke zkouškám připuštěn!

Z důvodu platných opatření proti šíření nemoci covid-19 (dále pouze opatření) bude umožněn vstup do vnitřních prostor SKKCK pouze členům SKKCK zapsaným k příslušné zkoušce ve stanoveném čase a v doprovodu rodičů, popř. jiných členů rodiny v celkovém počtu max. 2 (např. oba rodiče nebo jeden rodič a jeden prarodič či oba prarodiče atp.) a pouze v případě, že budou splňovat tzv. ON - mít 14 dnů po druhé dávce očkování (nebo jedné dávce vakcíny Janssen), doložit prodělání onemocnění před max. 180 dny (výjimečně lze využít negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hod. - platí pouze pro osoby do 18 let nebo pro osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci).

Tato opatření musí organizátor akce dle platných opatření kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a každé osobě, která má být na akci vpuštěna, se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 platného opatření neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. Všechny osoby vyjma cvičících musejí mít po celou dobu ve vnitřních prostorách SKKCK nasazenou předepsanou ochranu úst a nosu (respirátor bez výdechového ventilu či obdobný prostředek - nanorouška).

Děkujeme za pochopení

Tým SK karate Český Krumlov 

Sdílet událost

bottom of page