top of page

GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů pro web SKKCK, který shromažďuje osobní údaje

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba spolku SK Karate Český Krumlov z.s., se sídlem č.p. 265, 382 01 Dolní Třebonín, IČ: 09211764, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spis. zn. L 8585 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení

  • adresa

  • e-mail

  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa je nutné zpracovat za účelem registrace členů Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5-ti let.

 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti uvedené na webu Správce www.skkck.com.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje může zpracovávat i poskytovatel webhostingu www.wix.com.

 

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page