top of page
logo%20bile%20napis_edited.png
path3892_.png

ZPRÁVA O ČINNOSTI SK KARATE ČESKÝ KRUMLOV Z. S. ZA ROK 2022

 

Zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 na základě vyhodnocení činnosti spolku.

 

Obsah 

1) Obecné informace o spolku

2) Hlavní a vedlejší činnost spolku

3) Struktura spolku a členská základna

4) Hospodaření spolku

5) Sportovní výsledky

 

1) Obecné informace

Název: SK Karate Český Krumlov z.s.

Sídlo: Dolní Třebonín 265, Dolní Třebonín 382 01

Místo výkonu činnosti: U Zelené ratolesti 245, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

IČ: 09211764

Právní forma: spolek

Spisová značka: L 8585, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

2) Hlavní a vedlejší činnost spolku 

SK Karate Český Krumlov z. s. má svou hlavní činnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období realizoval spolek v souladu s těmito stanovami veškerou hlavní činnost spolku, zejména:

 • provozoval sportovní činnost v rámci sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizoval a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. V měsíci červenci spolek obohatil svou činnost letním soustředěním ve Štědroníně, a to ve dvou na sebe navazujících turnusech,

 • usiloval o zpřístupnění karate zájemcům z řad veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže, kdy formou náboru v průběhu září 2022 spolek získal další nové členy ve věkové kategorii předškolních dětí, ml. a st. školních dětí. Základna spolku je v současné době tvořena celkem 113 sportovci,

 • provozoval a udržoval sportovní zařízení, které užívá. Prostory, pronajaté spolkem, budou v 1. polovině roku 2023 rozšířeny po dohodě s pronajímatelem, a to k zajištění lepších podmínek pro tréninky, zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti,

 • vedl své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování etiky karate, a pravidel „fair play“,

 • zajišťoval v oblasti karate a pohybových aktivit obecně vzdělávání svých členů, především formou tréninků, soustředění, seminářů, víkendových akcí,

 • připravoval závodníky na nominační turnaje ČSKe (NP, MČR), i mezinárodních závodech Youth League, Open turnajích, reprezentoval ČR, město Český Krumlov a Jihočeský kraj,

 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji společenského života, kultury, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. Závodníci se zúčastnili několika vystoupení v rámci propagace karate, a sportu obecně (Kroužkobraní Č. Krumlov, v klubu je 2x týdně realizováno cvičení pro ženy, klub má ambice se dál rozšiřovat.

 

Za účelem financování hlavní činnosti neprovozoval SK Karate Český Krumlov ve sledovaném období vedlejší činnost.

 

3) Struktura organizace a členská základna

Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor klubu. Statutárním orgánem je: Naděžda Kočandrlová, předsedkyně. V období od založení spolku nedošlo k žádným změnám ve struktuře spolku ani ve složení statutárních orgánů.

Ve sledovaném období evidoval klub na jeho konci 113 členů v následující struktuře:

Děti do 15 let + mládež do 18 let ………….. 107

Dospělí nad 18 let …………………………… 6 (asistenti, trenéři)

Trenéři ………………………………………… 5 (trenéři / s licencemi rozhodčích)

 

4) Hospodaření spolku

SK Karate Český Krumlov z. s. v průběhu roku 2022 financoval svoji činnost zejména
z členských příspěvků a jiných zdrojů (dotace), ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +/- 0 Kč. Veškeré příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. S ohledem na získané dotace pro rok 2022 (NSA, Jihočeský kraj, město Český Krumlov) spolek vykazoval dostatek finančních prostředků pro komplexní realizaci své činnosti
v následujícím období.

 

5) Výsledky sportovní činnosti

1. kolo krajské ligy JčSKe: celkem 20 medailí z toho 9 zlatých, 8 stříbrných a 3 bronzové.

1. kolo národního poháru žactva a 1. kolo národního poháru dorost, junioři, U21 a senioři:

 • zlaté medaile: Matyáš Jurík, Markéta Klewarová, Eliška Václavíková, Eva Vachtová, Věra Vachtová, Šimon Kroček (kumite), Viktorie Čečelovská, Nathálie Petříková (kata),

 • stříbrné medaile: Martin Enev, Nathálie Petříková, Natálie Čečelovská,  Adam Zíka, Ella Pantoflíčková, Šimon Kroček (kata),

 • bronzové medaile: David Kastl, Matěj Korytar, Martin Kutlák, Michaela Miglová, Aneta Hadravová, Šimon Svoboda, Karolína Martínková, Viktorie Čečelovská, Andrea Čižiková, Martin Koupal. Celkově 2. místo v žebříčku klubů celé ČR!

2. kolo národního poháru žactva – a 2. kolo národního poháru dorost, junioři, U21 a senioři:

 • zlaté medaile: Eliška Václavíková, Martin Enev, Martin Koupal, Šimon Kroček, Nathálie Petříková (2x), Karolína Martínková,

 • stříbrné medaile: Michaela Miglová, Markéta Klewarová, Matyáš Jurík,

 • bronzové medaile: Adam Zíka, Ella Pantoflíčková, Matěj Korytar, Věra Vachtová, Eva Vachtová, Jaroslav Farabauer, Aneta Hadravová, Natálie Čečelovská, Viktorie Čečelovská, Andrea Čižíková. Celkově 3. místo v žebříčku klubů celé ČR!

Krajská liga 2. kolo: celkem 30 medailí z toho 13 zlatých 10 stříbrných a 7 bronzových.

3. kolo národního poháru žactva a 3. kolo národního poháru dorost, junioři, U21 a senioři:

 • zlaté medaile: Martin  Koupal (kumite), Šimon Svoboda, Viktorie Čečelovská, Martin Enev, Nathálie Petříková, David Kastl, Markéta Klewarová, Karolína Martínková (kumite), Eliška Václavíková,

 • stříbrné medaile: Jaroslav Farabauer, Eva Vachtová, Michaela Miglová,

 • bronzové medaile: Martin Koupal (kata), Věra Vachtová, Aneta Hadravová, Karolína Martínková (kata), Anna Koupalová, Matěj Korytar, Matyáš Jurík, Martin Kutlák, Jaroslav Šebesta, Adam Zíka, Ella Pantoflíčková. Celkově 2. místo v žebříčku klubů celé ČR!

Turnaj o pohár primátora České Budějovice – celkem 17 medailí z toho 6 zlatých 3 stříbrné a 8 bronzových.

Mistrovství ČR žactva, Mistrovství ČR dorost, junioři, U21 a senioři, MČR kumite liga týmů:

 • zlaté medaile: kumite tým dorostenci, David Kastl, Šimon Kroček (kata), Martin Koupal (kumite), Martin Enev,

 • stříbrné medaile: Martin Koupal (kata), Šimon Kroček (kumite), Šimon Svoboda, Eliška Václavíková, Karolína Martínková, Jaroslav Šebesta, Markéta Klewarová, Adam Zíka, 

 • bronzová medaile: Karolína Martínková, Matyáš Jurík, Martin Kutlák, Michaela Miglová, Andrea Čižíková, Nathálie Petříková, Ella Pantoflíčková, Eva Vachtová, Tomáš Olžbut, Věra Vachtová.

Bližší informace k MČR ZDE

 

Mezinárodní úspěchy dorostu a juniorů 2022:

Martin ENEV (2. místo Farmadins Memory Cup, 3. místo Euro Grand Prix Plzeň, 3. místo Grand Prix Slovakia, 3. místo EuroCup Zell Am See),

David KASTL (2. místo Euro Grand Prix Plzeň, 5. místo Karate1 Youth League WKF Venice, Itálie),

Adam ZÍKA (1. místo EuroCup Zell Am See),

Markéta KLEWAROVÁ (1. místo Farmadins Memory Cup),

Jaroslav ŠEBESTA (3. místo Farmadins Memory Cup, 3. místo Euro Grand Prix Plzeň), David KLEWAR (3. místo Farmadins Memory Cup, 3. místo Euro Grand Prix Plzeň),

Martin KUTLÁK (3. místo Euro Grand Prix Plzeň),

Dominik KOČANDRLE (7. místo Mistrovství Evropy WKF, 3. místo Karate1 Youth League WKF U21 Poreč, 1. místo Euro Grand Prix Plzeň).

 

Úspěchy svých závodníků zveřejňuje klub pravidelně na internetových stránkách, sociálních sítích (FB, IG), a také na stránkách města Český Krumlov v sekci „Sport ve městě“. Jeden z mladších závodníků, Šimon Kroček, byl oceněn za loňský rok jako Sportovec města Český Krumlov.

Celkem 15 závodníků klubu v kategoriích dorost, junioři a muži je v reprezentaci (draft, širší/užší výběr, sledování). Mladší závodníci tam rozhodně svými výkony směřují také!!!

V roce 2022 se navýšil počet trenérů klubu, a to na celkový počet 5 licencovaných trenérů karate. Tím došlo k rozšíření možností individuálního přístupu k dětem a diferenciace tréninkových jednotek dle přístupu jednotlivých trenérů.

 

Klub byl Jihočeským svazem karate za rok 2022 vyhlášen 2. nejúspěšnějším klubem karate v kraji.

 

Sestavila:

Bc. Eva Kastlová, tajemnice klubu

Dne 25. 03. 2023

bottom of page